Studie: mRNA vakcína skutečně integruje do lidské buněčné DNA

,

Skupina švédských vědců z univerzity v Lundu provedla studii s názvem Intracelulární reverzní transkripce mRNA vakcíny Pfizer BioNTech COVID-19 BNT162b2 in vitro v lidské jaterní buněčné linii, jejímž cílem bylo prozkoumat účinek injekce Pfizer/BioNTech (BNT162b2) na lidské jaterní buňky a zda může zakódovaná RNA spike proteinu od společnosti Pfizer proniknout do lidské DNA. Studie, kterou podpořila Švédská rada pro výzkum, strategická výzkumná oblast Exodiab, Dnr 2009-1039, Švédský vládní fond pro klinický výzkum (ALF) a nadace Univerzitní nemocnice Skåne, byla zveřejněna 25. února 2022.

„Ve studii jsme zkoumali účinek BNT162b2 na buněčnou linii lidských jaterních buněk Huh7 in vitro,“ napsali autoři studie. Studie došla k závěru, že: „…[injekce mRNA společnosti Pfizer] /…/ může být reverzně přepsána do DNA /…/ a to může vyvolat obavy, zda se DNA získaná [injekcí] může integrovat do genomu hostitele a ovlivnit integritu genomové DNA, což může potenciálně způsobit genotoxické vedlejší účinky,“ píší autoři.

Obavy z „přepisování“ DNA vakcínami vyvracelo v minulosti mnoho fact-checkingových skupin včetně agentury Reuters, ale také například australská vláda.