Cecílie Jílková: Vážený pane Rakušane

,

Mgr. Vít Rakušan
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

29. ledna 2022

Metodické pokyny – aktualizace k 1.2. 2022

Vážený pane Rakušane,

vzhledem k tomu, že mám s potíráním dezinformací osobní zkušenosti z doby před revolucí, ráda bych Vám doporučila několik osvědčených praktik, které bude potřeba aplikovat. Pokyny posílám Vám, neboť je to koneckonců Váš resort. Některé body převzaté z let 68-89 jsem si dovolila aktualizovat, protože doba nám pokročila a máme modernější nástroje.

 1. Zaprvé je třeba maximálně motivovat firmy, jako je Demagog.cz, a poskytnout součinnost mezinárodním agenturám, jako je AFP – Hub, aby se postaraly o diskreditaci nevhodných osobností a skutečností na sítích a pročistily obsah. Nepoužívejte pro tyto účely firmu pana Cempera, protože nemá požadované výsledky. Až na vyřazení Cempera je tento bod už hotov, takže můžete pokročit dál.
 2. Co se týče on-line médií, rozhodně je potřeba plně využít nástrojů typu kodex blogera. Nic nás tak snadno nezbaví nepohodlných autorů. Do kodexů blogera je potřeba nejprve vložit pravidla umožňující cenzuru sdílení výsledků klinických studií, odkazů na dokumenty na webu Evropského parlamentu nebo právních názorů. I toto už máte téměř hotovo.
 3. Dále je třeba vyvinout tlak na rady rozhlasu a televize a všechny redakce, na které dosáhnete, aby nám tu neprosakovala na povrch nevhodná data a zjištění nebo jakékoli odborné názory. Pokud by se v radách nebo redakcích vyskytovali jedinci, kterým by se situace zdála jakkoli podezřelá, je potřeba je dle možností poučit, motivovat, nebo vyměnit. Tady se lze domnívat, že jste na dobré cestě.
 4. Průběžně je nutné šířit predikce o mrazácích mrtvol, které předchozí i následující body před zraky veřejnosti morálně ospravedlní. Toto šlo minulé vládě skvěle a Vy ji nadějně dotahujete. Musím uznat, že při klesajících číslech hospitalizovaných je to překvapivý výkon.
 5. Jakékoli lidové hrdiny nabádající k rozumu, rozvaze nebo podrobnějšímu zkoumání jakýchkoli problémů či nařízení je nutné okamžitě dostat na první stránky loajálních deníků v nepříznivém světle. Na koho nepůjde nic najít, na toho se musí něco vymyslet. Velmi účinným prostředkem je v tomto televize, na tom se od doby před revolucí nic nezměnilo. Tematické pořady s efektivním střihem a vhodným komentářem fungují především na publikum bez jiných zdrojů informací. I zde pokračujete v trendu Babišovy vlády, chválím.
 6. Současně je nutné poukazovat na počty mrtvých a tvrdit, že jde o důsledek naslouchání výše zmíněným lidovým hrdinům. Do počtů mrtvých je třeba připočítat maximum jakýchkoli diagnóz. Využívejte i nadále výhod ukazatele Potvrzené případy, jeho potenciál udržovat veřejnost v panice se potvrdil.
 7. Naopak je nutná absolutní cenzura čísel hlášených podezření na nežádoucí účinky po očkování včetně úmrtí, potratů, předčasných porodů a trvalých postižení. To se vám bohužel zatím nedaří.
 8. Do lidových iniciativ je třeba nasadit agenty a provokatéry a shromažďovat jejich prostřednictvím maximum materiálu, který bude poté použit k tvorbě kampaní. Ve spolupráci s tiskem je potřeba stavět příběhy těchto herců tak, aby je veřejnost měla za autentické osobnosti. Čím bojeschopnější inciativa, tím více agentů je nutno nasadit. Někteří mohou být v terénu, jiní na sítích, část zvládne oboje. Tady se dá konstatovat, že máte ve srovnání s dobou před listopadem 1989 ještě velké rezervy, především ve školení zaměstnanců.
 9. Novely zákonů upevňující moc ministerstev a vládu jedné strany je potřeba schválit okamžitě, protože tyto věci mají potenciál úspěšně mobilizovat masy. Čím rychleji se to odhlasuje, tím rychleji můžeme začít se zákroky. Toto je zásadní bod a je nutné ho dotáhnout do konce.
 10. Následovat bude sdružení ID každého občana s jeho QR a návaznost obojího na bankovnictví. Kdo nemá na chleba, nemá jiný názor. To jsou Vaše úkoly do budoucna.
 11. A nakonec je potřeba umožnit intervenci zahraničí při potlačování nepokojů, protože se lze domnívat, že 30 % občanů se bude i nadále bouřit. Jedině tak je možné zajistit kontrolované zdraví, chléb a mír všem bez rozdílu. Během této fáze budete vyměněn, ale není třeba se znepokojovat, i to je součást plánu.

Buďte zdráv!

Cecílie Jílková


Mohlo by vás zajímat: