Twitter zcenzuroval další informace o podezřelých nedostatcích ve studiích Pfizeru

,

Kanadská Covid Care Alliance, sdružení více než pěti set nezávislých kanadských lékařů, vědců a poskytovatelů zdravotní péče, uveřejnilo 16. prosince 2021 alarmující analýzu s názvem More Harm Than Good dokazující, jak společnost Pfizer manipulovala studii, na základě které uvedla následně na trh vakcínu proti Covid-19. Studie byla uveřejněna ve vědeckém časopise New England Journal of Medicine.

V kanadské analýze však autoři poukazují na fakt, že dle výsledků výše zmíněné studie docházelo k většímu počtu onemocnění a úmrtí ve skupině s očkováním než ve skupině s placebem. Navíc je v analýze vyčítána Pfizeru špatná koncepce studie, chybějící údaje, nedostatečně silné studie, pasivní sledování a další. 

Maddie de Garay je 12letá účastnice studie, u které po druhé dávce došlo k závažným reakcím a do
24 hodin byla hospitalizována,“ sděluje analýza. „U Maddie se objevila gastroparéza, nevolnost a
zvracení, kolísavý krevní tlak, ztráta paměti, mozková mlha, bolesti hlavy, závratě, mdloby, záchvaty, verbální a motorické tiky, problémy s menstruačním cyklem, ztráta citu od pasu dolů, ztráta kontroly nad střevy a močovým měchýřem a byla jí zavedena nazogastrická sonda, protože ztratila schopnost jíst. Byla mnohokrát hospitalizována a posledních 10 měsíců je upoutána na invalidní vozík a krmena sondou.
Ve své zprávě pro FDA Pfizer popsal její potíže jako „funkční bolest břicha.”

Na základě této zmanipulované studie bylo použití vakcíny schváleno v nouzovém režimu a bylo zahájeno plošné očkování dospělých. Později následovala studie provedená na dětech a očkování bylo rozšířeno i na ně.

Ještě přes analýzou kanadské Covid Care Alliance zcela shodné poznatky prezentovala na tiskové konferenci farmaceutka Kathi Schepisová ze švýcarské společnosti Aletheia.

„Dospěli jsme k závěru, že tyto „vakcíny“ jsou neúčinné, nebezpečné a zbytečné a že zjevně nesplňují formální požadavky pro dočasné povolení k uvedení na trh. Naše různé dotazy regulačnímu orgánu nebyly doposud zodpovězeny,“ píše Kathi Schepisová ve svém otevřeném dopise.

Na českém internetu o problému informovalo na svém webu Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS):

„Především je třeba zdůraznit, že studie netestovala, zda vakcinace brání šíření viru, ani se nezaměřila na to, zda mají očkovaní nižší úmrtnost. Celková úmrtnost (bez ohledu na příčinu) byla v obou skupinách poměrně srovnatelná (ve skupině očkovaných zemřelo 20 osob, ve skupině s placebem 14). Výstupem studie byla pouze PCR pozitivita testu a zároveň klinické projevy infekce (přičemž postačoval jeden příznak). To je z hlediska argumentace pro zavedení plošné vakcinace nedostatečné. Je zde ale rovněž celá řada dalších závažných nedostatků.“

Facebooková stránka SMIS byla v uplynulých několika měsících opakovaně blokována s odůvodněním, že šíří dezinfomace. Ve světě o analýze Pfizer studie informoval především Robert Malone, mezinárodně uznávaný vědec a původní vynálezce mRNA vakcinace jako technologie, DNA vakcinace a několika nevirových technologií DNA a RNA/mRNA platformy. Malone je držitelem řady základních domácích i zahraničních patentů v oblasti genových přenosů, přenosových formulací a vakcín, včetně základních technologií DNA a RNA/mRNA vakcín.

Malone má přibližně 100 vědeckých publikací s více než 12 000 citacemi jeho práce (s impakt faktorem podle Google Scholar „vynikající“). Byl hostujícím řečníkem na více než 50 konferencích, mnoha konferencím předsedal a byl členem nebo předsedou výborů Ministerstva zdravotnictví a sociální péče a Ministerstva obrany Spojených států amerických. V současné době je nehlasujícím členem výboru NIH ACTIV, který je pověřen řízením klinického výzkumu řady léků a protilátek pro léčbu COVID-19. Bezprostředně po Malonově sdílení prezentace Harm Than Good mu síť Twitter pozastavila účet. (Již předtím byl Dr. Malone vymazán z Wikipedie a Youtube poté, co varoval před očkováním vakcínami mRNA proti nemoci Covid-19. Webový archiv Wikipedie ukazuje však původní záznam o Dr. Maloneovi.) K cenzuře skutečností o podezřelé studii docházelo také na síti Facebook.

Celý text prezentace v češtině čtěte zde: More Harm Than Good

Video k prezentaci:


Mohlo by vás zajímat: