Vlastní údaje Pfizeru ukazují šokující počet úmrtí a vedlejších účinků očkování

,

Dokumenty poprvé unikly při kybernetickém útoku na server Evropské agentury pro léčivé přípravky. Na internetu bylo zveřejněno více než 40 megabajtů utajovaných informací z přezkumu agentury a kopie uniklých informací byly zaslány několika novinářům včetně těch z British Medical Journal. Ve Spojených státech se Úřad pro kontrolu potravin a léčiv již dříve dohodl, že dokumenty a jejich odhalení nebude veřejnosti zpřístupňovat 75 let, dokud texaský okresní soudce Mark Pittman nenařídil jejich zveřejnění během osmi měsíců s tím, že jde o “mimořádný veřejný význam”.

Z dokumentů mimo jiné vyplývá, že v rámci pokusů bylo během prvních 28 dnů po injekci hlášeno nejméně 1223 úmrtí. NHS, média a vláda neustále uvádějí, že vakcíny jsou “bezpečné a účinné”, zatímco ti, kteří prostřednictvím britské databáze pro hlášení nežádoucích účinků Yellow Card hlásí poškození způsobená očkováním, jsou často obviňováni z falešných korelací nebo z toho, že si své příznaky vymýšlejí.

Dokumenty společnosti Pfizer však vykreslují zcela jiný obraz a uvádějí tisíce vedlejších účinků, které se vyskytovaly v alarmující míře a byly přímým důsledkem užívání experimentální vakcíny. Podle vlastní zprávy společnost Pfizer najala 600 dalších zaměstnanců, aby zvládla obrovské množství nežádoucích účinků na vakcinaci, a uvedla, že plánovala najmout celkem 1 800 zaměstnanců.

Závažné nežádoucí účinky zahrnovaly mimo jiné: autoimunitní poruchy, slepotu, cukrovku, herpes, srdeční problémy, jako je myokarditida, poruchy štítné žlázy, neurologické stavy, jako je roztroušená skleróza, záchvaty, epilepsii, narkolepsii a Guillainův-Barrého syndrom. Mezi nežádoucími účinky uvádí společnost Pfizer také nefatální stavy, jako jsou ekzémy, puchýře, astma, problémy s plodností, zánětlivé onemocnění střev, hluchota a dokonce kousání do jazyka. Přestože byla vakcína schválena pro použití u těhotných žen, je známo, že způsobuje komplikace v těhotenství, včetně mnoha spontánních potratů. Dalším z mnoha problémů, které způsobuje, je anafylaktoidní syndrom těhotenství neboli zkráceně ASP.

ASP je pro matky smrtelným onemocněním a patří mezi hlavní příčiny mateřské úmrtnosti. Mezi příznaky patří silné krvácení, zmatenost, dušnost a úzkost. U těhotných žen, které podstoupily očkování vakcínou Pfizer proto existuje vysoké riziko. Dokument společnosti Pfizer uvádí jako nežádoucí účinky také různé poruchy krve, Crohnovu chorobu a selhání jater. Dalším problémem hlášeným ve Pfizer studii byla srážlivost krve.

Avšak jedním z nejvýmluvnějších vedlejších účinků je samotné onemocnění covid-19. Zastánci očkování často tvrdí, že navzdory možným vedlejším účinkům toto očkování alespoň zabraňuje tomu, aby lidé na covid-19 zemřeli. Problém je v tom, že mRNA vakcína ve skutečnosti způsobuje, že se u lidí toto onemocnění objeví, a tak přispívá k počtu případů, přičemž jako vedlejší účinek se objevuje zápal plic spojený s covid-19.

Úmrtí a vážná poškození byla přítomna a publikována u všech výrobců vakcín

Například výzkum vypracovaný Edinburghskou univerzitou ukázal, že téměř 350 Britů bylo postiženo vzácnou poruchou srážlivosti krve poté, co dostali vakcínu společnosti AstraZeneca.

Tyto krevní sraženiny způsobují drobné podlitiny po celém těle a u některých pacientů mohou zanechat fialově zbarvenou vyrážku. Vakcína Moderna byla spojována se srdečními problémy, jako je myokarditida a perikarditida.

Seznam nežádoucích účinků zahrnuje také záněty, mdloby a dýchací potíže. Údaje britské Agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) uvedené v tabulce na str. 41 rovněž odhalily, že úmrtí i případy onemocnění covidem-19 byly horší u očkovaných osob, zejména u osob starších osmnácti let.

Oficiální údaje hovoří jasně: pravděpodobnost vzniku covidu-19 se výrazně zvyšuje po posilující dávce očkování. To je v zásadě v souladu s informacemi obsaženými v dokumentu společnosti Pfizer, který uvádí, že očkování způsobuje covid-19 a respirační onemocnění. Ve spojení se skutečností, že údaje ONS nedávno odhalily, že úmrtí na covid-19 jsou mnohem nižší, než se dříve předpokládalo, se zdá, že rizika očkování výrazně převažují nad riziky jeho nepodání.

Zdroj: thelightpaper.co.uk