Nejméně 1 111 sportovců utrpělo v letech 2021/22 kardiovaskulární problémy, 732 z nich zemřelo

,

Web goodsciencing.com v reakci na oficiální tvrzení, že vakcína COVID je bezpečná, zveřejnil neúplný a neustále se rozšiřující seznam převážně mladých sportovců, kteří měli v letech 2021/2022 závažné kardiovaskulární problémy.

Zdravotní problémy se u sportovců začaly vyskytovat a narůstat po první dávce očkování. Ačkoli média hlavního proudu o většině z těchto událostí neinformují, fotbalisté a další sportovci velmi často kolabují uprostřed tréninku či zápasu v důsledku náhlé zástavy srdce či mozkové příhody. Více než 50 % z těchto sportovců následkem kardiovaskulárního poškození také umírá.

Mezinárodní olympijský výbor ve švýcarském Lausanne prostudoval dokumenty z mezinárodních databank z let 1966 až 2004. Tyto dokumenty uvádějí 1 101 náhlých úmrtí u sportovců mladších 35 let, což je v průměru 29 sportovců ročně, přičemž sporty s nejvyšším výskytem jsou fotbal a basketbal.

Maronova studie o náhlých úmrtích u amerických sportovců z let 1980 až 2006 v osmatřiceti sportech identifikovala 1 866 úmrtí sportovců se srdečním onemocněním, s převahou hypertrofické kardiomyopatie.

V letech 2005 až 2006 došlo v průměru k šedesáti šesti úmrtím za rok, přičemž 82 % z nich se stalo během soutěže nebo tréninku.

Pouze za leden 2022 bylo však například hlášeno 87 náhlých úmrtí.

Tabulka kolapsů a úmrtí sportovců od 1. ledna 2021 do 23. května 2022

Web goodsciencing.com proto uvádí jmenný seznam všech 1 111 sportovců, kteří během let 2021 a 2022 zkolabovali v důsledku kardiovaskulárních problémů. 732 z těchto sportovců na následky poškození zemřelo. Autoři webu uvádí také seznam sportovců, u kterých prokazatelně nebylo poškození způsobeno vakcínou.

Na internetu se objevilo také video s informacemi z tisku o celkem 1000 sportovcích, kteří zkolabovali nebo zemřeli od března 2021 do června 2022. Toto video sociální sítě blokují s odůvodněním, že se jedná o porušení autorských práv.

V květnu 2022 byla publikována data z izraelské studie, která se zaměřila na výskyt kardiovaskulárních urgentních příhod (srdeční zástava a akutní infarkt) ve spojitosti s očkováním vakcínou COVID u lidí od 16 do 39 let. Mezi lednem a květnem 2021 vzrostl výskyt obou stavů o 25 % ve srovnání s roky 2019–2020. „Tato zjištění vyvolávají obavy ohledně vakcínou vyvolaných závažných kardiovaskulárních vedlejších účinků a zdůrazňují již prokázaný kauzální vztah mezi vakcínami a myokarditidou, častou příčinou neočekávané srdeční zástavy u mladých lidí,“ sdělují autoři studie.

Zastánci očkování mluví často o lehkém průběhu postvakcinační myokarditidy, v odborné literatuře jsou však zaznamenána i úmrtí či jsou popisovány změny na srdci ještě několik měsíců po prodělané myokarditidě, což lehkému průběhu neodpovídá.    

Zdroje: iniciativa21.cz , goodsciencing.com, nature.com, jpeds.com, meridian.allenpress.com, pubmed.gov