Další studie potvrdila: Očkování může snižovat účinnost imunitní reakce proti Omicronu

,

Uznávaný vědecký časopis Science zveřejnil 14. června 2022 výsledky britské vědecké studie, které osvětlují důvody, proč se v zemích s nejvyšší mírou očkování vyskytuje nejvyšší počet tzv. průlomových infekcí variantou Omicron a také reinfekcí jinými variantami viru COVID-19.

Proč vede vyšší počet očkování k vyšší míře infekce

Při analýze příčin, proč se v nejvíce očkovaných populacích vyskytuje nejvíce infekcí virem SARS-CoV-2, se tato studie zaměřila na skupinu nejvíce očkovaných občanů – zdravotnický personál. Ten byl v Británii na počátku pandemie očkován dvěma dávkami mRNA vakcíny a poté dostal ještě dvě posilující dávky. Aby vědci zjistili, co se u těchto plně očkovaných zdravotníků děje na buněčné úrovni, pečlivě sledovali různé typy imunoglobulinu v krvi účastníků studie.

Imunoglobuliny (Ig) jsou protilátky vyhledávající viry a bakterie a vedoucí imunitní systém k odpovídající reakci. Existuje několik typů imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), z nichž každý řídí imunitní odpověď jiným způsobem pro různé fáze a typy infekce.

Opakující se očkování učí tělo tolerovat vir

Vědci zjistili, že posilovací dávky vakcín v podstatě učí lidské tělo tolerovat proteiny viru SARS-CoV-2, a to díky imunoglobulinu IgG4. Ten v imunitním systému běžně aktivuje toleranční reakci na věci, kterým jsme byli vystaveni opakovaně.

IgG4 imunitní typ reakce je vlastní například včelařům, kteří jsou během své kariéry opakovaně vystavováni včelímu jedu a díky IgG4 si vytvářejí na jed toleranci.

Zatímco první dvě dávky vakcíny vyvolaly u očkovaných klasické zánětlivé imunitní reakce, posilovací dávky imunitní reakce očkovaných eliminovaly, což tyto osoby učinilo vůči infekci vnímavějšími než neočkované osoby.

Závěr, že opakující se očkování proti COVID-19 mění imunitní odpověď na toleranční, potvrdila také nová německá studie, kterou publikoval tým více než dvaceti německých vědců 10. července 2022.

Posilovací injekce nikdy nebyly nutné, tvrdí lékaři

Doktor Joe Wang, který byl v roce 2003 vedoucím vědeckým pracovníkem projektu vakcíny proti SARS společnosti Sanofi Pasteur, a lékařka Jennifer Margulisová, která je současně oceňovanou novinářkou, se ve svém článku pro deník The Epoch Times vyjádřili, že posilovací dávky nikdy nebyly nutné.

„Studie ukázala, že u subjektů se tolerance začala vyvíjet již po dvou dávkách. Vakcíny možná pomohly desenzibilizovat populaci na škodlivé zánětlivé imunitní reakce na COVID-19. Svou roli sehrály. Není třeba pokračovat v dalších posilovacích dávkách,“ uvedli v závěru článku.

Upozornili na nebezpečí samotných vakcín zejména pro mladé lidi a zopakovali, že rizika očkování mohou daleko převýšit přínosy. Připomněli také, že přirozeně získaná imunita je silnější než imunita získaná očkováním.

Zdroj: science.org, medrxiv.org, theepochtimes.com