Facebook zcenzuroval odhalené chyby ve studiích Pfizeru

,

Redaktoři renomovaného lékařského časopisu British Medical Journal (BMJ) odhalili řadu špatných postupů v klinických studiích vakcíny od společnosti Pfizer. O celé kauze informoval mimo jiné časopis Reflex a Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků:

„Protokol klinické studie byl opakovaně a velmi závažně porušen v těchto bodech:

  • Nedovolená manipulace s odebranými vzorky, falzifikace dat.
  • Nedostatečné sledování pacientů a včetně zamlčení hlášených vedlejších příznaků.
  • Nedodržené zaslepení obou skupin (výzkumníci věděli, kteří pacienti dostávají placebo).“

British Medical Journal tyto nedostatky publikoval 2. října 2021, byly doloženy písemně a svědectvím paní Brooke Jackson, oblastní ředitelky firmy Ventavia, která pracovala pro Pfizer v rámci této studie, a potvrzeny jejími zaměstnanci. Následně byly nedostatky hlášeny na dozorující Food and Drug Administration (FDA). Reakcí byla výpověď paní B. Jackson, FDA kontrolu neprovedla a v žádosti o schválení vakcíny Pfizer veškeré problémy zamlčela. Facebook informace z BMJ o závažných zjištěních na své síti zcenzuroval.

Uveřejňujeme otevřený dopis redaktorů British Medical Journal majiteli sociální sítě Facebook Marku Zuckerbergovi v plném znění.

Vážený pane Marku Zuckerbergu,

jsme Fiona Godlee a Kamran Abbasi, redaktoři časopisu The BMJ, jednoho z nejstarších a nejvlivnějších všeobecných lékařských časopisů na světě. Píšeme vám, abychom vyjádřili vážné obavy ohledně „ověřování faktů“, které jménem společnosti Facebook/Meta provádějí poskytovatelé třetích stran.

V září začal bývalý zaměstnanec společnosti Ventavia, smluvní výzkumné firmy, která pomáhá provádět hlavní studii vakcíny covid-19 společnosti Pfizer, poskytovat časopisu The BMJ desítky interních firemních dokumentů, fotografií, zvukových záznamů a e-mailů. Tyto materiály odhalily celou řadu špatných postupů při výzkumu klinických studií, k nimž ve společnosti Ventavia docházelo a které mohly mít dopad na integritu údajů a bezpečnost pacientů. Zjistili jsme také, že přestože jsme před více než rokem obdrželi přímou stížnost na tyto problémy, úřad FDA neprovedl inspekci zkušebních pracovišť společnosti Ventavia.Časopis BMJ pověřil investigativního reportéra, aby tento příběh sepsal pro náš časopis. Článek byl zveřejněn 2. listopadu po právním posouzení, externím recenzním řízení a po obvyklém vysokém redakčním dohledu a kontrole časopisu The BMJ.

Od 10. listopadu však začali čtenáři při pokusech o sdílení našeho článku hlásit různé problémy. Někteří hlásili, že jej nemohou sdílet. Mnozí další hlásili, že jejich příspěvky byly označeny varováním o „chybějícím kontextu … Nezávislí kontroloři faktů tvrdí, že tato informace by mohla lidi uvést v omyl“. Těm, kteří se snažili článek zveřejnit, Facebook oznámil, že lidem, kteří opakovaně sdílejí „nepravdivé informace“, může být jejich příspěvek posunut níže v News Feedu Facebooku. Správci skupin, ve kterých byl článek sdílen, obdrželi od Facebooku zprávy informující o tom, že takové příspěvky jsou „částečně nepravdivé“. Čtenáři byli odkázáni na „kontrolu faktů“, kterou provedl dodavatel Facebooku s názvem Lead Stories.“Kontrolu faktů“ provedenou společností Lead Stories považujeme za nepřesnou, nekompetentní a nezodpovědnou.

– Neuvádí žádná skutková tvrzení, která by článek The BMJ uvedl nesprávně.

– Má nesmyslný název: „Kontrola faktů: British Medical Journal NEODHALIL diskvalifikující a ignorované zprávy o nedostatcích ve studiích vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer“.

– První odstavec nepřesně označuje BMJ za „zpravodajský blog“.

– Obsahuje snímek obrazovky našeho článku s razítkem nad ním s nápisem „Flaws Reviewed“, přestože v článku Lead Stories není uvedeno nic nepravdivého nebo nepravdivého v článku The BMJ

– Článek zveřejnila na svých webových stránkách pod adresou URL, která obsahuje výraz „hoax-alert“ (upozornění na hoax).Kontaktovali jsme společnost Lead Stories, ale ta odmítá cokoli změnit na svém článku nebo jednání, které vedlo k označení našeho článku na Facebooku.Obrátili jsme se také přímo na společnost Facebook s žádostí o okamžité odstranění označení „ověřování faktů“ a jakéhokoli odkazu na článek Lead Stories, čímž by naši čtenáři mohli článek volně sdílet na vaší platformě.

Rádi bychom také upozornili na jednu širší záležitost. Jsme si vědomi toho, že The BMJ není jediným poskytovatelem vysoce kvalitních informací, který byl postižen nekompetentností režimu kontroly faktů společnosti Meta. Jako další příklad uvádíme zacházení společnosti Cochrane, mezinárodního poskytovatele vysoce kvalitních systematických přehledů lékařských důkazů, ze strany společnosti Instagram (rovněž vlastněné společností Meta).

Místo toho, abyste investovali část značných zisků společnosti Meta do pomoci zajistit přesnost lékařských informací sdílených prostřednictvím sociálních médií, jste zřejmě delegovali odpovědnost na osoby nekompetentní k plnění tohoto zásadního úkolu. Kontrola faktů je základem dobré žurnalistiky již po desetiletí. To, co se stalo v tomto případě, by mělo znepokojovat každého, kdo si váží zdrojů, jako je The BMJ, a spoléhá na ně.

Doufáme, že budete urychleně jednat: konkrétně opravíte chybu týkající se článku v The BMJ a přezkoumáte postupy, které k této chybě vedly; a obecně přehodnotíte své investice a přístup k ověřování faktů.

S pozdravem,Fiona Godlee, šéfredaktorkaKamran Abbasi, nastupující šéfredaktorThe BMJ

Konkurenční zájmy: Jako současný a nastupující šéfredaktor jsme zodpovědní za vše, co časopis The BMJ obsahuje.

Zdroj: bmj.com


Mohlo by vás zajímat: